Waarom

In opdracht van Provinciaal Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Abe Veenstra, deed LAMA landscape architects, in de vorm van een aantal expedities onderzoek naar het gebruik en de ruimtelijke kwaliteit van de stadsranden binnen de Zuidvleugel. Deze expedities zijn bedoeld om een beter inzicht te krijgen in het functioneren, de beleving en het gebruik van de stadsranden. Het is nadrukkelijk geen wetenschappelijke studie, maar kan eerder gezien worden als een waardevolle inspiratiebron ter aanvulling en reflectie op het vigerend beleid.

De expeditie viel binnen het kader van het thema ‘Stad en land verbonden’ uit het werkprogramma
van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland, Abe Veenstra. De expedities
geven een beter inzicht op het functioneren, de beleving en het gebruik van de stadsranden. Het kan
gezien worden als een waardevolle inspiratiebron ter aanvulling en reflectie op het vigerend beleid.

De belangrijkste bevindingen en conclusies werden eerder al samengevat in een boeiende rapportage. Deze is te downloaden onder “download rapport”.