Nieuwe verbindingen

Tijdens de wandelexpedities, waar we zonder kaart ons probeerden voort te bewegen door de stadsranden, merkten wij vaak dat er behoorlijk wat gaten vallen in het recreatief netwerk. De functies liggen vaak als eilanden in de stadsrand met ieder hun eigen ontsluiting. Het komt vaak voor dat deze gebieden maar een in- en uitgang hebben waardoor je al ronddwalend al snel verdwaald in de stadsrand. Het zou goed zijn om meer verbindingen te maken tussen de verschillende functies waardoor de stadsrand meer als een geheel kan functioneren.

Ook is het in sommige gebieden opvallend hoe weinig radiale verbindingen er zijn tussen de stad en het land. Vooral op plaatsen waar infrastructuur de grens vormt tussen de stadsrand en het landschap laten de verbindingen soms te wensen over waardoor het op wijkniveau soms erg omslachtig is om in het landschap te raken.