Meer ruimte geven aan ondernemers

Het is interessant om meer ruimte aan deze ondernemers te geven. Ze bouwen niet alleen aan een ruimtelijk kwalitatieve omgeving maar ook aan een aangenaam leefklimaat. Ze leggen bijzondere linken tussen land en stad. Dit kan alleen als er een goede voedingsbodem wordt aangeleverd en er ruimte en flexibiliteit zit binnen de planologie.