Kansen van de crisis

De crisis heeft ertoe geleid dat sommige ontwikkelingen, veelal woningbouw en bedrijventerreinen stil zijn gevallen. Vandaag worden veel van deze ontwikkelingen weer opgepakt van het punt waarop ze gebleven waren zonder de veranderende context en tijdsgeest te herzien.

Hier ligt een kans en de ruimte om toekomstige ontwikkelingen tegen het licht te houden en te herijken. Er zou meer gefocust moeten worden op kwaliteit en meer ruimte moeten zijn voor spontane ontwikkelingen of bestaande ontwikkelingen die verder kunnen ontwikkelen binnen een plan.