Het concept recreatiegebied is aan vernieuwing toe

Is het huidige concept van de recreatiegebieden niet aan een grondige herziening toe? Door het generieke beeld en ontworpen beleving dragen de recreatiegebieden niet veel bij aan de identiteit van de verschillende stadsranden. Mensen waarderen het typische cultuurlandschap beter dan het recreatiegebied. Er zijn echter wel enkele recreatiegebieden zoals het Delftse hout en het Bergse Bos die hoog gewaardeerd worden. Dit zijn meestal gebieden die een grotere diversiteit in gebruik en functies kennen. In het Delftse Hout is er bijvoorbeeld een gezonde mix tussen een kleinschalig en op de stedeling gericht landbouwgebied dat gekoppeld is aan het meer beboste recreatiegebied. Ook is hier een oude boerderij aanwezig die omgevormd is tot terras met kinderboerderij. Er is een goede mix tussen het oude en het nieuwe, waardoor een interessant gelaagd landschap is ontstaan.