Benut bestaande kwaliteiten beter bij nieuwe ontwikkelingen

Het is ons opgevallen dat bij nieuwe ontwikkelingen in de stadsrand dikwijls het bestaande landschap met bijbehorende gebruikers wordt weggepoetst alvorens iets compleet nieuws te ontwikkelen. Het beter benutten van de bestaande kwaliteiten kan interessante ruimtelijke kwaliteiten en contrasten opleveren waardoor in plaats van eenvormige woningbouw of bedrijventerreinen een gelaagd landschap kan ontstaan. Hierdoor kunnen interessante programmatische koppelingen worden gelegd. Bestaande functies kunnen inspelen op de behoeftes van gebruikers van de nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door kleine telers die zich richten op de particuliere markt door de verkoop aan de straat in een ontwikkeling op te nemen in plaats van weg te saneren.

Zo moesten bijvoorbeeld bij Sion en Den Hoorn bestaande ondernemers wijken voor nieuwe ontwikkelingen, terwijl juist het integreren van deze vaak kleinschalige en op de particuliere markt gerichte tuindersbedrijven een meerwaarde kunnen ople- veren voor een nieuwe ontwikkeling met woningbouw.